برچسب مطالب ‘ماسه سیلیسی’

امکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستان


رضا لطفوی و سیدفتح اله ساجدی چکیده هدف از این تحقیق امکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستان می باشد. تعداد ۲۰ طرح مخلوط بتنی ساخته شد. از این طرح ها، ۴ طرح مربوط به نقش میکروسیلیس با نسبت های۵ ،۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد سیمان، ۴ طرح بر اساس مصرف […]