دانشجویان ارشد

۱-      بررسی و محاسبه ضریب رفتار قابهای خمشی بتن آرمه ویژه تقویت شده با دیوار برشی فولادی و بادبندهای فولادی ایکس شکل. محمد صادق میرسالاری- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- استاد راهنما.

۲-      بررسی و تحلیل تأثیر انفجار سطحی بر زاغه مهمات بتن مسلح مدفون. آرش معتمد- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر- استاد راهنما.

۳-      ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های قاب خمشی بهسازی شده توسط میراگر ویسکوز. محمد امین خادمی مال امیری- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- استاد راهنما.

۴-      شناسایی عوامل خطرساز جاده ای و ارایه راهکارهای بهینه، مطالعه موردی: جاده اصلی دهدشت به چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد. مجید حسینی منفرد- ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد- استاد مشاور.

۵-      بررسی عوامل موثر در روش اجرای سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) برای طراحی پایدار ساختمانها در مباحث مدیریت پروژه و کنترل ساخت. علی محمد حسینی- ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد- استاد مشاور.

۶-      بررسی تأثیر استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و سیستم های نوین ساختمانی در ساخت و سازهای کنونی ایران، مطالعه موردی: عملکرد این سیستم در ایران. علی اکبر کیانی ده کیانی- ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد- استاد مشاور.

۷-      بررسی سطح عملکرد ساختمانهای نامنظم کوتاه مرتبه طراحی شده به روش تحلیل استاتیکی معادل خطی، نبیل رحیمی زاد- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- استاد راهنما.

۸-      ارزیابی رفتار دینامیکی مخازن آب بتنی هوائی جداسازی شده در مناطق زلزله خیز، توران قاسمی- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- استاد راهنما.

۹-      ارزیابی روش طرلحی پلاستیک بر اساس عملکرد برای قابهای خمشی بتنی، عبدالحسین مهرابی- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- استاد راهنما.

۱۰-   پاسخ قاب بتن مسلح در برابر انفجار، مهنوش آگاهی- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- استاد راهنما.

۱۱-  تحلیل کمانش جانبی- پیچشی تیرهای فولادی سرد نورد شده تحت اثر بارهای دینامیکی، فرشید امیرشکاری- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- استاد راهنما.

۱۲-   مقاسیه رفتار لرزه ای دیوار برشی با پلان خطی شکل و پلان ال شکل تحت اثر زلزله، علی مونسی- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات ( میهمان در واحد دزفول)- استاد راهنما.

۱۳-   ارزیابی عملکرد لرزه ای پایه پلهای بتنی، عمار قربانی- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- استاد راهنما.

۱۴-   بررسی و تعیین ضریب رفتار در قابهای مهاربندی شده واگرا، کمال شکراله زاده- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- استاد راهنما.

۱۵-   ارزیابی عملکرد روش پوش آور مودال در قاب خمشی ویژه بتنی تحت زلزله های دور و نزدیک- صادق سبهانی- ارشد مهندسی عمران گرایش سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- استاد راهنما. 

دیدگاه‌ها بسته است.