چکیده کتاب “تحلیل سازه ها ۲”

   این کتاب شامل پنج فصل است. در فصل اول به اختصار در باره سازه ها، روشهای تحلیل و اهداف تحلیل یک سازه صحبت شده است. فصل دوم به روش شیب افت معمولی و اصلاح شده آن اختصاص دارد و در فصل سوم نیز در باره روش توزیع لنگر صحبت به میان آمده است. فصل چهارم نیز به روش کانی برای تحلیل سازه های تیری پیوسته و قابهای نامعین ایستائی اختصاص دارد. در فصل پنجم موضوع منحنی های تأثیر برای سازه های نامعین ایستائی مورد بررسی واقع شده است.

   دقت شود با توجه به صعوبت بیشتری که در تحلیل سازه های نامعین ایستائی دارای اعضای غیر منشوری نسبت به سازه های دارای اعضای منشوری وجود دارد و اینکه هم اکنون در دسترس بودن رایانه ها کارها را به مراتب سهل و سریع نموده است، لذا در این کتاب فقط در باره تحلیل سازه های نامعین ایستائی با اعضای منشوری بحث می گردد.

   نکته قابل طرح در این کتاب نسبت به دیگر کتب معمول تحلیل سازه ها این است که برخی از مطالب این کتاب در دیگر کتب تحلیل سازه ها ارائه نشده است، به عنوان مثال می توان از روش شیب افت اصلاح شده نام برد. استفاده از این روش به جای روش شیب افت معمولی در تحلیل سازه هائی که دارای تعدادی گره های مفصل/غلتک خارجی و یا داخلی باشند، به دلیل اینکه مرتبه ماتریس سختی سازه کاهش داده می شود محاسبات تحلیل سازه را به مراتب ساده تر می نماید.

دیدگاه‌ها بسته است.