امکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستان

رضا لطفوی و سیدفتح اله ساجدی

چکیده

هدف از این تحقیق امکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستان می باشد. تعداد ۲۰ طرح مخلوط بتنی ساخته شد. از این طرح ها، ۴ طرح مربوط به نقش میکروسیلیس با نسبت های۵ ،۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد سیمان، ۴ طرح بر اساس مصرف درصد فوق روان کننده با نسبت های ۱٫۴ ،۱٫۶، ۲٫۲،۱٫۵ درصد مواد سیمانی، ۴ طرح بر اساس نسبت آب به مواد سیمانی در بتن با نسبت های ۰٫۲۴، ۰٫۳۰، ۰٫۳۵، ۰٫۳۸، ۴ طرح مربوط به استفاده از ماسه سیلیسی به جای بخشی از ریزدانه با نسبت های ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۶۰ درصد کل ریز دانه و ۴ طرح مخلوط دیگر مربوط به استفاده از سیمان با مقدار وزنی ۴۵۰ ، ۵۰۰ ، ۵۵۰ و ۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بوده است. در تمامی طرح های مخلوط میزان درشت دانه یکسان می باشد. وزن سنگدانه پس از تصحیح به خاطر رطوبت طبیعی آن، و وزن آب نیز پس از تصحیح به جهت درصد جذب آب توسط سنگدانه و با در نظر گرفتن رطوبت طبیعی سنگدانه لحاظ شده است. در تعیین مقاومت فشاری از نمونه های استاندارد مکعبی با ابعاد ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ میلی متر، استفاده شده است. از بین طرح های مخلوط ارائه شده، سه طرح مخلوط با مقاومت های ۲۸ روزه ۶۸٫۳۲ ، ۸۲٫۰۶ و ۹۷٫۱۱ مگاپاسکال به ترتیب به عنوان بتن های با مقاومت فشاری بالای متوسط، زیاد و خیلی زیاد انتخاب شدند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج مقاومت ها و بر اساس تحلیل رگراسیونی چند متغیره، رابطه ای برای تعیین مقاومت فشاری مشخصه بر حسب نسبت آب به مواد سیمانی و درصد میکروسیلیس جایگزین ارائه گردیده.

 واژه های کلیدی:  بتن با مقاومت بالا، پوزولان، مواد افزودنی، ماسه سیلیسی، خوزستان

برای دانلود مقاله از لینک زیر استفاده کنید:

امکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستان

پینگ و بازخورد هر دو بسته اند.

دیدگاه‌ها بسته است.