آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 3
موضوعات: 3
کاربران: 5
ارسال‌ها در هر روز: 0
موضوع‌ها در هر روز: 0
کاربران در هر روز: 0
میانگین ارسال‌های هر کاربر 0.6
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.6
پاسخ‌های هر موضوع: 0
عمومی
جدیدترین اعضا: aminsajedi
اعضایی که ارسال داشته اند: 240%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تکنولوژی بتن (1,375 ارسال, 8 موضوع)
برترین معرف: aminsma (2 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
جزوه سازه های بتن آرمه یک- قسمت اول (4 پاسخ)
روش های آنالیز تقریبی سازه ها (3 پاسخ)
تیرهای عمیق بتن آرمه بر اساس PCA و IS465-1978 (2 پاسخ)
طرح اختلاط بتن های معمولی (1 پاسخ)
مثالی از محاسبه تغییر شکلها در تیرهای پیوسته بتن آرمه (1 پاسخ)
دترمبنان ها و ماتریس ها (1 پاسخ)
اصول اخلاقی پژوهش (0 پاسخ)
نظر مقام معظم رهبری درباره مقالات ISI (0 پاسخ)
roulette bot free download (0 پاسخ)
افزایش مقالات ISI ملی (0 پاسخ)
نکات اخلاقی (0 پاسخ)
طرح اختلاط ملی و راهنمای آن (0 پاسخ)
مواد شیمیایی اضافی مصرفی در ساخت بتن (0 پاسخ)
واژه نامه تکنولوژی بتن (0 پاسخ)
لیست استانداردهای ASTM و AASHTO (0 پاسخ)
اثر شکل و اندازه نمونه ها بر مقاومت فشاری بتن (72,363 بازدید)
طرح اختلاط بتن های معمولی (58,267 بازدید)
مواد شیمیایی اضافی مصرفی در ساخت بتن (54,744 بازدید)
واژه نامه تکنولوژی بتن (47,325 بازدید)
صفحه عنوان دستور کارهای آزمایشگاه تکنولوژی بتن (43,299 بازدید)
مقدار آب اختلاط بتن و طرح اختلاط بتن های معمولی (31,419 بازدید)
لیست استانداردهای ASTM و AASHTO (30,386 بازدید)
دستورکارهای آزمایشگاه تکنولوژی بتن (16,834 بازدید)
جزوه سازه های بتن آرمه یک- قسمت اول (11,163 بازدید)
روش های آنالیز تقریبی سازه ها (10,089 بازدید)
تیرهای عمیق بتن آرمه بر اساس PCA و IS465-1978 (9,083 بازدید)
نمونه سوالات آزمون ها (7,975 بازدید)
مثالی از محاسبه تغییر شکلها در تیرهای پیوسته بتن آرمه (6,414 بازدید)
نکات اخلاقی (5,991 بازدید)
خاطره ای از پروفسور ایرج حسابی (5,668 بازدید)