آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 3
موضوعات: 3
کاربران: 5
ارسال‌ها در هر روز: 0
موضوع‌ها در هر روز: 0
کاربران در هر روز: 0
میانگین ارسال‌های هر کاربر 0.6
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.6
پاسخ‌های هر موضوع: 0
عمومی
جدیدترین اعضا: aminsajedi
اعضایی که ارسال داشته اند: 240%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: تکنولوژی بتن (1,375 ارسال, 8 موضوع)
برترین معرف: aminsma (2 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
جزوه سازه های بتن آرمه یک- قسمت اول (4 پاسخ)
روش های آنالیز تقریبی سازه ها (3 پاسخ)
تیرهای عمیق بتن آرمه بر اساس PCA و IS465-1978 (2 پاسخ)
طرح اختلاط بتن های معمولی (1 پاسخ)
مثالی از محاسبه تغییر شکلها در تیرهای پیوسته بتن آرمه (1 پاسخ)
دترمبنان ها و ماتریس ها (1 پاسخ)
اصول اخلاقی پژوهش (0 پاسخ)
نظر مقام معظم رهبری درباره مقالات ISI (0 پاسخ)
roulette bot free download (0 پاسخ)
افزایش مقالات ISI ملی (0 پاسخ)
نکات اخلاقی (0 پاسخ)
طرح اختلاط ملی و راهنمای آن (0 پاسخ)
مواد شیمیایی اضافی مصرفی در ساخت بتن (0 پاسخ)
واژه نامه تکنولوژی بتن (0 پاسخ)
لیست استانداردهای ASTM و AASHTO (0 پاسخ)
اثر شکل و اندازه نمونه ها بر مقاومت فشاری بتن (70,436 بازدید)
طرح اختلاط بتن های معمولی (57,691 بازدید)
مواد شیمیایی اضافی مصرفی در ساخت بتن (54,256 بازدید)
واژه نامه تکنولوژی بتن (46,544 بازدید)
صفحه عنوان دستور کارهای آزمایشگاه تکنولوژی بتن (42,842 بازدید)
مقدار آب اختلاط بتن و طرح اختلاط بتن های معمولی (31,040 بازدید)
لیست استانداردهای ASTM و AASHTO (30,021 بازدید)
دستورکارهای آزمایشگاه تکنولوژی بتن (16,372 بازدید)
جزوه سازه های بتن آرمه یک- قسمت اول (10,447 بازدید)
روش های آنالیز تقریبی سازه ها (9,502 بازدید)
تیرهای عمیق بتن آرمه بر اساس PCA و IS465-1978 (8,624 بازدید)
نمونه سوالات آزمون ها (7,779 بازدید)
مثالی از محاسبه تغییر شکلها در تیرهای پیوسته بتن آرمه (6,061 بازدید)
نکات اخلاقی (5,771 بازدید)
خاطره ای از پروفسور ایرج حسابی (5,458 بازدید)