بایگانی ‘مقالات کنفرانسی فارسی’

امکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستان


رضا لطفوی و سیدفتح اله ساجدی چکیده هدف از این تحقیق امکان سنجی ساخت بتن با مقاومت بالا در شرایط آزمایشگاهی استان خوزستان می باشد. تعداد ۲۰ طرح مخلوط بتنی ساخته شد. از این طرح ها، ۴ طرح مربوط به نقش میکروسیلیس با نسبت های۵ ،۱۰، ۱۵، ۲۰ درصد سیمان، ۴ طرح بر اساس مصرف […]

تأثیر نرخ بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا


رضا لطفوی، سیدفتح اله ساجدی چکیده در این تحقیق با انجام بررسی های لازم در خصوص استفاده از مصالح مرغوب، پوزولان، مواد کاهنده آب و کنترل نسبت آب به سیمان، بتن با مقاومت فشاری بالا تا۸۰ مگاپاسکال ساخته شد. آزمایش های دانه بندی سنگدانه ها و بتن تازه انجام گردید. نمونه های مکعبی در ابعاد […]