کتاب مصالح ضایعاتی و فراورده های جانبی در بتن

چکیده کتاب مصالح ضایعاتی و فراورده های جنبی در بتن

کتاب مصالح ضایعاتی و فراورده های جانبی در بتن

حجم زیادی از مواد زائد و محصولات فرعی از فرآیند کارخانه­ها، صنایع خدمت­رسان و زائدات جامد شهری و مانند آن تولید می­شوند. لذا، مدیریت زائدات جامد یکی از نگرانی­های زیست­محیطی در دنیا می­باشد. با افزایش آگاهی در باره محیط زیست و کمبود فضاهای دفع زمینی ناشی از افزایش هزینه همیشگی آن ها، به­کارگیری مواد زائد و محصولات فرعی به عنوان یک راه چاره جذاب و در دسترس است. مصرف بالای منابع طبیعی، تولید مقدار زیاد مواد زائد و آلودگی محیط زیست نیازمند دست­یابی به راه حل­های جدیدی برای یک توسعه پایدار  می­باشند. در سال­های اخیر یک تأکید فزاینده بر روی کاربرد مواد زائد و محصولات فرعی در مواد اولیه ساخت محصولات مختلف وجود داشته است. استفاده از مواد زائد و محصولات فرعی یک قسمت از راه حل مشکلات بوم­شناسی و زیست­محیطی می­باشد. استفاده از این نوع مواد نه فقط به استفاده از آن­ها در سیمان، بتن و دیگر مواد تولیدی کمک می­نماید، بلکه هم­چنین منافع غیرمستقیم بسیاری از قبیل کاهش در هزینه­های دفع زمینی، ذخیره انرژی و حفاظت از محیط زیست در برابر اثرات آلودگی ناشی از دورریختن این مواد دارد. بنابراین، به­کارگیری مواد زائد می­تواند ریزساختار، مشخصات مکانیکی و دوام ملات و بتن را بهبود بخشد. این در حالی است که دست­یابی به این بهبودی، تنها با استفاده از سیمان پرتلند معمولی مشکل می­باشد. این کتاب یک گام کوچک رو به جلو در جمع­آوری تحقیقات مرتبط با استفاده از مواد زائد و محصولات فرعی در مواد پایه سیمانی می­باشد. هدف این کتاب این است تا نیازهای دانشجویان فارغ­التحصیل، محققین و متخصصین  بتن و مهندسین مشغول در میدان کار و اجراء را فراهم نماید. مواد زائد و محصولات فرعی پوشش داده شده در کتاب عبارتند از: سرباره کوره آهنگدازی، متاکائولین، پلاستیک­های زائد/ بازیافتی، تایرهای فرسوده، شیشه زائد، خاکستر بادی زغال­سنگ، خاکستر پوسته برنج، خاکستر زائدات جامد شهری، خاکستر چوب، خاکستر آتشفشانی، سیمان غبار کوره و ماسه ریخته­گری.

سفارش آنلاین کتاب کتاب مصالح ضایعاتی و فراورده های جنبی در بتن

لینک سفارش کتاب

دیدگاه‌ها بسته است.