تحصیلات

 -اخذ دیپلم در رشته ریاضی فیزیک از دبیرستان دانشگاه شیراز در خرداد ماه ۱۳۶۵

-اخذ کارشناسی در رشته مهندسی عمران-عمران از دانشگاه شیراز در  شهریور ماه ۱۳۷۰

-اخذ کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف در رشته عمران در بهمن ماه  ۱۳۷۲

– اخذ دکتری تخصصی عمران گرایش سازه از دانشگاه مالایا در کشور مالزی در تیر ماه ۱۳۹۰

 

دیدگاه‌ها بسته است.